URBANIZMUS, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ • Urbanistické studie, zastavovací plány.
 • Územně technické studie.
 • Studie využitelnosti

ARCHITEKTURA, POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

 • Obstarání nezbytných projektových podkladů.
 • Zaměření stávajících stavů objektů.
 • Architektonické studie a návrhy staveb a interiérů.
 • Studie využitelnosti a optimalizace dispozic.
 • Rekonstrukce a restaurování historických objektů a registrovaných historických památek.
 • Dokumentace přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.
 • Realizační dokumentace staveb, příprava tendrové dokumentace.
 • Návrhy městských parterů, zahrad, parků a dětských hřišť.
 • Návrhy interiérů a vnitřního vybavení staveb.INTERIÉRY • Návrhy a relalizace interiérů.
 • Dodávka nábytku a vybavení.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • Projednání a obstarání nezbytných stanovisek a vyjádření souvisejících se zajištěním příslušných správních rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby, stavební a kolaudační rozhodnutí, demoliční výměr a jiné).
 • Výkon autorského a odborného dozoru.PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST • Studie proveditelnosti.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Investiční záměry.