Regenerace historického objektu v centru ChabařovicLOKALITA:

Chabařovice

FUNKCE:

Občanská vybavenost

STUPEŇ:

Studie, DSP, DPS

PROJEKT:

2017-2019

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

Ing. arch. Jiří Philippe JandaV návrhu jsou záměrně použity jako kontrast dva přístupy výtvarného řešení.

Brána a vlastní rekonstrukce historického objektu jsou rehabilitovány “památkovým způsobem“. Dostavba (ve které jsou umístěny především sociálně hygienické a technické provozy a schodiště) je navržena jako soudobý objekt. Obě budovy jsou jedním provozním celkem, hmoty jsou odděleny prosklenými plochami. Hmoty jsou staženy střechami s tvrdou krytinou, vzniká dojem uceleného areálu.

Cílem regenerace objektu mimo vlastní obnovu objektu a blízkého veřejného prostoru je zprovoznění polyfunkční budovy nájemního charakteru, která mimo jiné pomůže oživit navazující náměstí. Ve finální podobě je v přízemí historického objektu situován provoz kafetérie s letní terasou ve dvorní části a kadeřnictví. V patře objektu jsou nájemné kancelářské prostory definované pro firmy a živnostníky s malým počtem zaměstnanců. Tato drobná struktura funkcí více odpovídá místním možnostem a struktuře potencionálních nájemců.

Stávající historický objekt je postaven jako konstrukční a dispoziční jedno trakt s vloženým vnitřním schodištěm se smíšenými stupni. Částečné sklepení je prakticky nevyužitelné. Zhotovujeme do sklepa venkovní schodiště pro nutnou údržbu, prostor necháváme příčně větrat.

Stávající vnitřní schodiště nemá parametry (světlá šířka, počet stupňů, podesty atd.), aby se mohlo stát hlavním a únikovým schodištěm objektu. Z tohoto důvodu mimo jiné je navržena přístavba k historickému domu. Vnitřní schodiště z přízemí do patra je ponecháno jako provozní schodiště kafeterie a spojuje odbytové plochy v přízemí se šatnami a sociálním zařízením personálu v patře. Nevytápěná půda je oddělena stropem od prvního patra zatepleným vloženým stropem.

 

Provoz kafeterie je pro hosty přístupný průjezdem, který byl v minulosti v objektu zřízen. Kadeřnictví a ostatní nájemní prostory v patře jsou přístupné z komunikačního krčku přístavby. Vchody jsou orientovány jak přímo z náměstí, tak i ze dvora zástavby. Dvorek by měl sloužit mim jiné jako letní terasa kavárny s návazností na blízké parkové úpravy a zdravotní středisko.

Objekt přístavby je navržen nad půdorysem části parního mlýna. Funkčně je využit pro zařízení, která by se jen velice ztěžka nechala vložit do půdorysu historického domu. Vedle hlavního schodiště a vstupu do objektu jsou zde situována sociální zařízení (WC a umývárny muži, ženy invalidé), hlavní elektor rozvaděče, centrální úklidová místnost a místnost pro nádoby na odpad. Tato zařízení jsou na úrovni přízemí. Záchody v přízemí jsou navrženy pro hosty kafeterie, zákazníky kadeřnictví, ale zároveň mohou být využívány při obecních oslavách, trzích atd. na navrženém blízkém náměstíčku a altánem. V patře vzniká opět nájemní prostor (max. 2-3 pracovníci) s vlastním hygienickým zázemím. Podkroví novostavby je využito pro plynovou kotelnu a půdní sklad sezónního nábytku terasy kafeterie.