Architektonická studie objektu Lagerhaus 03, s kancelářemi, showroomy a byty, navazuje na zrekonstruované objekty v lokalitě. Jedná se o území bývalých skladů a kolejišť, v současnosti brownfieldem v centru města Teplic, které bezprostředně navazuje na Hlavní nádraží.

Z tohoto vychází i charakter navrhovaného objektu, který se snaží svým industriálním vzhledem, doplnit zbývající artefakty v podobě historických drážních budov. Dva betonové komunikační prostory rozdělují hmotu objektu na tři vertikální části. Druhé podlaží je předsazené a vytváří „podloubí“. Další patra ustupují, čímž je dosaženo optimálního prosvětlení.

Nosná konstrukce je ocelová s ocelobetonovými spřaženými stropy. Ocelové nosné prvky jsou propsány do interiérů. Vnější plášť je plechový s vlnitým a plochým profilem.

Objekt je čtyřpodlažní, přičemž první dvě podlaží jsou věnována showroomům a kancelářím. Ty jsou orientovány do ulice a tvoří živý parter. V dalších dvou patrech se nachází byty.

V projektu se bylo důležité vypořádat s limitou kolejiště a souvisejícím hlukovým zatížením. Tím vznikly uzavřené terasy s posuvnými okny, které jsou přístupné z obytných prostorů. Ložnice a dětské pokoje jsou naopak orientovány na odvrácenou stranu, aby byl hluk odstíněn budovou.LOKALITA:

Teplice

FUNKCE:

Administrativa a bydlení

STUPEŇ:

Studie

PROJEKT:

2019

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

Ing. arch. Jiří Philippe Janda