LOKALITA:

Teplice

 

FUNKCE:

Školství

 

STUPEŇ:

Studie

 

PROJEKT:

2018

 

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

Ing. arch. Jiří Philippe Janda

 

SPOLUPRÁCE:

p. Tomáš KofroňPředmětem projektové dokumentace je architektonická studie rekonstrukce stávajícího areálu Speciální základní školy a Speciální mateřské školy v Teplicích

provozovaných v budovách ze 60tých let minulého století od architekta Binara. Stávající zařízení přes veškerá negativa má v sobě zakotvená nespornou kvalitu. Tu spatřujeme především v prostupnosti dispozic denním světlem a slunečními paprsky. Vedle toho pavilonové řešení umožňuje přímou vazbu učeben na přilehlé zahradní terasy. Po dohodě s vedením zařízení jsme tyto atributy přenesli do nového návrhu.

Návrh vychází z daností současného stavu a okolí. Staveniště je součástí sídliště Šanov postaveného koncem 60. let. Jsou jasně dány principy dopravní obsluhy, pěší trasy a vstupy, odstupy od ostatních objektů atd.

Pro zachování pavilonového řešení nové stavby a při zachování spojení jednotlivých budov tzv. suchou nohou se ukázalo, že je nutná výšková integrace jednotlivých funkcí s ohledem na funkce a rostlý terén areálu. Výsledná urbanistická struktura návrhu předkládá fúzi monobloku rozpadajícího se v kontaktu se zahradou do jednotlivých pavilonů. Tato koncepce v sobě spojuje výhody jednotlivých řešení.

Po formální stránce je objekt čtyřpodlažní, přičemž spodní dvě podlaží jsou v přímém kontaktu se zahradou a rostlým terénem. Tato jsou koncipována do složité prostorové struktury umožňující učebnám, hernám a jídelnám dostatečné oslunění a větrání. Hmota učeben je zvednuta do tvaru pultové střechy umožňující bazilikální přisvětlení celého prostoru. Pootáčením těchto učeben v půdorysu jsou důsledně vytvořeny vnější mikro prostory pro jednotlivé skupiny. Třetí nadzemní podlaží vyrůstá nad touto strukturou jako monoblok. Opětovně, forma vychází z obsahu funkce. Poslední podlaží je pouze technickým zázemím.

Objekt jako celek je budovou školství se zaměřením na mentálně postižené děti se středním a těžkým stupněm. Percentuální zastoupení osob na vozíku je proměnlivé a může dosáhnout sta procent. Z tohoto důvodu jsou veškerá sociální zařízení pro děti navržená v invalidním provedení a s přímou vazbou na sprchový kout nebo přebalovací pult. Zaměstnanci školy (odborný i pomocný personál) mají oddělená speciální zařízení. Mimo to bube budova navštěvována doprovodem rodičů atd. včetně mimoškolního provozu speciálního pedagogického centra. Pro tyto návštěvníky jsou v prostoru centrální haly rovněž navržena vlastní sociální zařízení.