Muzeum Lesa Červený HrádekLOKALITA:

Červený Hrádek u Jirkova

 

FUNKCE:

Muzeum lesa, administrativa, ubytování

 

STUPEŇ:

Studie

 

PROJEKT:

2018

 

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

Ing. arch. Jiří Philippe Janda

p. Tomáš KofroňKe zpracování studie přistoupil investor ve chvíli rozhodování realizace stavebního programu formou rekonstrukce existujícího objektu nebo variantně výstavbou nového objektu na „zelené louce“. Rekonstrukci vnímáme jako šanci pro záchranu budovy v kontextu blízkého zámku a ostatních budov.

Stávající funkce (kanceláře a provoz Lesy ČR, služební bydlení) jsou postupně utlumovány vzhledem k morálnímu a fyzickému opotřebení budovy.

V návrhu jsou tyto funkce rehabilitovány a doplněny. Zásadním pro celou přestavbu je vybudování informačně vzdělávacího střediska s pracovním názvem „Muzeum dřeva a lesa Krušných Hor“. Tato expozice je v naší studii postavena především na zpřístupnění půdního prostoru, který se sestává z různých tesařských konstrukcí postupné výstavby objektu doplněné o jiné artefakty. Druhou rozvojovou funkcí je krátkodobé služební ubytování.

V návrhu jsme důsledně zachovaly původní kompozici vnějších průčelí. Veškeré dálkové pohledy zůstávají zachovány. Vnější úpravy jsou navrženy (skryty) uvnitř dvora.

Dispozičně provozní návrh přestavby reaguje na historický stav při definici základní koncepce. Důsledně používáme stávající vstupy do objektu, kterým se mimo jiné vrací původní výška otvoru i výrobku.

Provoz informačního střediska je vložen do přízemí a podkroví severního křídla a poloviny západního křídla. Zde se podařilo navrátit původní klenební prostor severního křídla v celé své velikosti. Částečně se to podařilo u západního křídla. Zde bouráme novodobé vestavby se stropem, otevíráme část prostoru do krovu s nově navrženým dřevěným schodištěm. Základní myšlenkou je zpřístupnění veřejnosti velké části půdního prostoru. Jeho interiér by měl zůstat ve své stávající podobě. Z tohoto důvodu je střešní plášť zateplen nad krokevním systémem. Osvětlení denním světlem je navrženo vložením střešních oken do roviny obklopující dvůr.

Jihozápadní část přízemí je věnována archivu investora s minimálním kancelářským provozem. V jižním křídle zůstávají dispozičně upravené dva byty. Část půdorysu se vstupem ze dvora slouží se schodištěm pro vstup do služebního ubytování v podkroví jižního křídla.

Struktura pokojů, sociálního vybavení, chodeb a společenské místnosti je poměrně složitá. Dispozice důsledně zachovávají konstrukci krovu. U pevných vazeb jsou SDK příčky předsazeny tak, aby se celá nosná konstrukce uplatnila v interiéru. Ubytovací jednotky jsou zastropeny s přiznanými hambalky a kleštinami. Chodby a společenská místnost jsou otevřeny do krovu. Pohledově se uplatňují původní dřevěné konstrukce.