Rodinná vila Ústí nad Labem – KlíšeLOKALITA:

Ústí nad Labem

Klíše

FUNKCE:

Bydlení

INVESTOR:

Soukromý

REALIZACE:

2012-2013

PROJEKT:

2012

HIP:

Slavomír Kameš

Tomáš KofroňZbytková proluka minimálních rozměrů (cca 385 m2) s výrazným jižním sklonem pozemku. Tyto vlastnosti předurčily celý koncept objektu. Byla zvolena dispozice úzkého a protáhlého domu, který reaguje na převýšení pozemku.

Jednoduchá hmotová kompozice se skládá ze dvou pravoúhle na sebe položených hmot. Přízemní, navazující na vstupní dvorek je ze tří stran zasypána, střecha garáže slouží jako obytná terasa přístupná z prvního patra. V přízemí je umístěna již zmíněná garáž s domovním skladem, technickou místností šatnou a vstupem. Celým objektem prostupuje tříramenné schodiště půdorysně sledující dřevěným obkladem obložené vestavěné skříně. První a druhé patro (tvořící jednu hmotu) je položena kolmo na přízemí s výraznou konzolou. Ta tuto hmotu odlehčuje. Dispozice prvního patra je věnována denní zóně (kuchyně, jídelna, obývací pokuj a sociální zázemí), Jednotlivé funkce tvoří polo uzavřené, na sebe navazující prostory. Horní patro je obytné (dvě ložnice, hygienické zázemí).

Na fasádě objektu se uplatňují v kontrastu plochy obložené přírodním kamenem, obkladem Cembrit, omítkou a prosklenými plochami. Konstrukčně je objekt navržen z keramických bloků plněných tepelnou izolací v kombinaci se železobetonovými konstrukcemi. Veškeré stavebně konstrukční detaily jsou navržena a realizovány s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát objektu (systémové hliníkové výplně oken a dveří s trojitým zasklením atd.) Dům je vybaven podlahovým vytápěním, zdrojem je tepelné čerpadlo.

V současné době je dům před dokončením, zatím bez zahradních úprav.