Golfpark DúbravaLOKALITA:

Dúbrava SK

FUNKCE:

Golf park

STUPEŇ:

Urbanistická studie

PROJEKT:

2007

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

Bc. Michaela Volfová