STUDIE PŮDNÍ VESTAVBY ÚSTÍ NAD LABEM WINSTONA CHURCHILLALOKALITA: 

Ústí nad Labem, W. Churchilla

FUNKCE:

Občanské stavby

INVESTOR:

ÚMO město, Statutární Město Ústí Nad Labem

PROJEKT:

2005

SPOLUPRÁCE:

Ing. Arch. David GočCílem studie bylo využití půdního prostoru objektu pro Účely reprezentačních prostorů města s možností přechodného ubytování oficiálních návštěv. Dům je historickým objektem (objekt je zapsán jako nemovitá kulturní památka) postavený počátkem minulého století.

Veškeré stavební úpravy byly navrženy s ohledem na zachování původních interiérů na úrovni přízemí a prvního patra. Vložené schodiště s výtahem je umístěno mimo tyto prostory a zároveň umožňuje oddělený vstup od funkce obřadní síně V návrhu rekonstrukce jsou důsledně využity stávající světlíky uvnitř dispozice. Zcela jsme otevřeli prosklenými konstrukcemi stěny původních šachet a vytvořili dvoranu o rozměrech 5-7 šířky a 24 metrů délky. Tento centrální prostor protíná celý půdní prostora střešními světlíky a dosahuje tak vysoké Úrovně denního osvětlení uvnitř vlastní půdní vestavby.

Dispoziční řešení naplňuje zadání investora (jednací salonky, ubytování, hygienické zázemí).