POLYFUNKČNÍ DŮM – TEPLICE, KRUPSKÁLOKALITA: 

Teplice, Krupská

FUNKCE:

občanská vybavenost, bydlení

INVESTOR:

Soukromý

PROJEKT: 2014

VIZUALIZACE:

Ing. Michal KrbáčStávající objekt v uliční frontě Krupské ulice je již desítky let vybydlen a nepoužíván. Jeho fyzický stav (bez krovu, propadlé stropy až do přízemí včetně schodiště atd.) jednoznačně opravňují nového vlastníka k záměru nahradit tuto strukturu novým objektem. Vlastní objekt není památkově chráněn, lokalita je však součástí městské památkové zóny. Zpracovali jsme variantní architektonickou studii průčelí objektu. Ta poslouží pro jednání s městem a památkáři o možnosti cílového řešení stavby.

Návrh fasád vychází z principu soudobé architektury, kompozičně reaguje na výškovou různorodost navazujících sousedních objektů.  Je ctěn koncept tří nadzemních podlaží výškově navazující na kordonovou římsu vyššího z objektů se čtvrtým  ustupujícím podlažím. Navržený objekt je zastřešen plochostropě. Na fasádě jsou uplatněny celoplošné prosklené plochy v kombinaci s obkladem (Cembrit ,vysokotlaký laminát) ve smetanově bílé barvě.