BUDOVA POJIŠŤOVNY JABLONEC NAD NISOULOKALITA:

Jablonec nad Nisou, Palackého

FUNKCE:

administrativa

INVESTOR:

Česká Pojišťovna a.s.

REALIZACE:

1994

PROJEKT:

1992-1993

SPOLUPRÁCE:

Ing. Arch. Jiří Kňákal,

HIP:

Ing. Karel Bartoníček

FOTOGRAFIE:

Mgr. Jan BrodskýPozemek určený pro výstavbu budovy byl zastavěn. Původní objekt byl zdemolován. Navržená budova respektovala historickou plochu a výšku zastavění vzniklé proluky. K původní zástavbě je dům přisazen pouze jedním štítem, zcela jsou zachovány stávající vzrostlé stromy.

Je navržena nepodsklepená třípodlažní hmota s podkrovím v klasické sedlové střeše. V přízemí, osově rozděleném hlavním vstupem a schodištěm v zadním traktu je umístěno jednatelství pojišťovny a bankovní provozovna. V patrech byly umístěny administrativní provozy a zázemí společnosti. Interiéry těchto podlaží byly prosvětleny výrazným schodišťovým prostorem s vizuálním spojením se zahradou.

Z konstrukčního hlediska nosné konstrukce tvořeny kombinací železobetonových sloupů a zděných stěnových konstrukcí. Na fasádě se uplatnila sendvičová konstrukce s přizdívkou pohledového štípaného betonu. Okenní a dveřní výplně včetně prosklené schodišťové stěny jsou tvořeny systémovými hlinkovými konstrukcemi.