ČESKÁ POJIŠŤOVNA RUMBURKLOKALITA:

Rumburk, Palackého

FUNKCE:

administrativa

INVESTOR:

Česká Pojišťovna a.s.

REALIZACE:

1995

PROJEKT:

1993

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

Ing. Arch. Jiří Kňákal,

HIP:

Ing. Tomáš Novotný

FOTOGRAFIE:

Mgr. Jan BrodskýDvě uličky vedoucí na rumburské náměstí, které mezi sebou vymezily stavební parcelu. Původně tam stály dva domy, vzájemně na sebe štíty navazující. Jeden z těchto domů byl zdemolován a v podstatě na jeho půdorysu byla navržena nová budova.

Částečně podsklepený objekt (podzemní parkování pro osobní vozidla) celkem o čtyřech nadzemních podlažích, přičemž poslední je uskočené z obou hlavních fasád. Zastřešení je provedeno skruženou plochou. Jednoduché dispozice troj traktu s vazbou na schodiště. Funkčně byl objekt navržen pro provoz pojišťovny a partnerského bankovního ústavu. Styk s klienty byl navržen v přízemí, zázemí bylo v horních patrech.

Konstrukčně je objekt navržen jako železobetonový skelet s vyzdívkami. Na fasádě se uplatňuje zavěšený obklad z žulových desek. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické desky, střešní konstrukci tvoří dřevěné sbíjené vazníky.

Výplně oken a dveří jsou realizovány ze systémových hliníkových konstrukcí.