LOKALITA: 

Ústí nad Labem, Karla IV.

FUNKCE:

Administrativa, Bydlení

INVESTOR:

Soukromý

REALIZACE:

2011-2012

PROJEKT:

2010 – 11

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

HIP:

Slavomír Kameš

Tomáš Kofroň

FOTOGRAFIE:

Mgr. Jan BrodskýPůvodní rodinná vila byla postavena kolem roku 1917 v secesním slohu. Velice brzo, již v roce 1930 byla zásadním způsobem přestavěna. Budova zvětšila svůj objem přístavbou navazujících půdorysných křídel. Po tomto stavebním zásahu se v interiéru i v exteriéru mísí prvky secesní, klasicizní, ale i funkcionalistické. Do dnešních let byly postupně jednotlivé prvky výzdoby a interiéru odstraňovány. Nový majitel se dostal k objektu ve chvíli, kdy byla budova neobydlena, objevily se různé statické poruchy atd. Rozhodnutí soukromého investora rekonstruovat vilu ji ravděpodobně zachránilo před postupnou likvidací.

Cílem přestavby byla citlivá obnova objektu pro účely administrativně provozního sídla společnosti s obytnou jednotkou v podkroví objektu. Vzhledem k fyzickému stavu byla provedena řada statických zajištění, od posílení základů, přes stropní a střešní konstrukce až po ztužující věnce. Byl zcela obnoven hydroizolační systém, objekt byl zateplen, došlo ke kompletní výměně dřevěných špaletových oken (formou výroby replik) atd. v interiéru objektu byl repasován dřevěný obklad anglické haly včetně úpravy schodiště. Ucelené chybějící části těchto konstrukcí byly vyrobeny dle naší projektové dokumentace. Například při realizaci stavby došlo k destrukci celého štukového podhledu v hale. Dle zachráněných úlomků a fotodokumentaci se podařilo obnovit v původní profilaci. Podobně tomu bylo i u jiných dílčích konstrukcí.

Na objektu byla zachována slohová různorodost jednotlivých prvků a zůstává tak zhmotnělou pamětí historie původní vily. Mimo půdorys rekonstruovaného objektu byl realizován polozapuštěný objekt pro parkování cca 10ti osobních automobilů. Střecha je zcela zatravněna, krajní římsa má být osázena převislými dřevinami.