DĚTSKÝ DOMOV, ÚSTÍ NAD LABEM, TRUHLÁŘOVALOKALITA: 

Ústí nad Labem, Truhlářova 16

FUNKCE:

občanská vybavenost, dětský domov

INVESTOR: 

Ústecký kraj

REALIZACE:

2005-2007

PROJEKT:

2003

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

Ing. Zdeněk Kužel

Ing. arch. Lenka Kotišová

HIP:

Ing. Luboš ChýleZbudování zázemí pro celkem 32 dětí ubytovaných ve čtyřech samostatných rodinných buňkách. Svým charakterem struktura odpovídat běžnému bydlení v rodinách. Mimo to je řešeno centrální stravování dětí a bezbariérovost budovy.

Urbanistické řešení dostavby vychází z možností staveniště a ze struktury hmot (rodinné domy a vilky) v nejbližším okolí. Celkově potřebná kubatura stavby je rozčleněna celkem do pěti hmot, přičemž žádný díl svými rozměry a měřítkem nepřekračuje původní objekt „Domova“.

Jednotlivé pavilóny jsou provozně spojeny v jeden celek, kompozičně se však uplatňují dílčími, navzájem srostlými hmotami. Dopravní obsluha areálu, hlavní a vedlejší vstupy zůstávají zachovány.

Dispozičně je každá rodinná skupina definována obdobně jako obytná funkce v rodinných domech. Je to samostatně stavebně oddělený stavební úsek, napojený na hlavní schodiště, umístěný ve dvou podlažích. Tyto výškově úrovně jsou vnitřně spojeny pomocným schodištěm se smíšenými stupni. Z každé buňky je důsledně umožněn vstup na zahradu areálu.

Vzhledem k výrazné svažitosti parcely jsou jednotlivé pavilony mezi sebou výškově posunuty. Tyto rozdíly eliminuje schodišťový prostor s výtahem. Tento způsob osazení objektu je citlivější pro reliéf zahrady, zmenšují se celkové objemy hrubých terénních úprav.

Stávající objekt se zastřešen sedlovou střechou (sklon 52°). Takto definovaná střešní rovina je velice neekonomická (velký obestavěný prostor, půdorysy znehodnocené úkosy střešní roviny). U objektů přístavby je přáním investora ekonomizovat hmoty přístavby a vzhledem k množství vzrostlých stromů v zahradě nepoužívat ploché střechy. Z uvedených důvodů jsou objekty zastřešeny vazníky segmentových tvarů, s navzájem na sebe kolmými hřebeny o různých výškách.