ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA-STRÁŽ POD RALSKEM, MEGA A.S.LOKALITA:

Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí

FUNKCE:

administrativa

INVESTOR: 

MEGA a.s.

REALIZACE:

2004-2005

PROJEKT:

2003-2004

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

Ing. arch. Lenka Kotišová

HIP:

Ing. Jan Svitavský

FOTOGRAFIE:

Mgr. Jan BrodskýVýstavba administrativní budovy logickým způsobem uzavírá přestavbu areálu společnosti Mega a.s. Jedná se o dvoupodlažní objekt ryze administrativně správního objektu. Cílem výstavby této budovy je v konečné fázi restrukturalizace společnosti zcela segregovat vedení společnosti s administrativním, ekonomickým a provozním úsekem od jednotlivých výrobních (DMP) či obchodních (DPÚ) divizí společnosti.

Území je zcela urbanizováno – rozličná struktura průmyslových staveb je protkána sítí vnitropodnikových komunikací, množstvím podzemních a nadzemních sítí. Veškeré tyto skutečnosti významným způsobem předurčují zastavitelnost území.

Administrativní budova je lokalizována v souladu s generelem areálu v prostoru mezi stávající halou DMP a hlavní přístupovou komunikací. Vlastní půdorysný tvar objektu v podstatě determinovaly ochranná pásma kanalizací (dešťová, splašková a chemická). Tyto kanalizační stoky vzhledem ke svému průměru potrubí (DN. 400, 600mm) a hloubce uložení (4-6metrů) není reálné překládat. Tento zdánlivě nekoncepční postup se podařilo zvrátit, respektive naopak zhodnotit.

Jedná se o volně stojící objekt trojúhelníkového půdorysu ve vymezeném prostoru. Na tomto půdorysu t je koncipována výtvarně zajímavá dvoupodlažní hmota objektu. Její architektura je umocněna centrální dispozicí s uvnitř umístěným schodištěm pod střešním světlíkem. Kolem tohoto schodiště vzniká komunikační ochoz s umístěním do prostoru kanceláří, zasedací místnosti a pomocných provozů (sociální a hygienické zařízení, příruční sklady, archívy atd.)

Výraz objektu navazuje na již realizované objekty v areálu s průmyslovým charakterem.

Na fasádě se uplatňují plochy vlnitého plechu hliníkové barvy a plochy kontaktního zateplovacího systému v modré barvě. Okenní výplně jsou realizovány z hliníkových profilů termického provedení v modré barvě.Konstrukce objektu je navržena v kombinaci železobetonového skeletu se sloupy a stropy doplněnými vyzdívkami z keramických bloků.