RODINNÝ DŮM POKRATICE - LITOMĚŘICELOKALITA:

Litoměřice

FUNKCE:

Bydlení

INVESTOR:

Soukromý

REALIZACE:

1996

PROJEKT:

1998

SPOLUPRÁCE:

Ing. Arch. Jiří Kňákal

Ing. Arch. Lenka Kotišová

HIP:

Ing. Karel Bartoníček

FOTOGRAFIE:

Pavel RýdlPozemek pro stavbu rodinného domu je součástí rozvojové plochy nízkopodlažního bydlení na jižních stráních Českého Středohoří s pohledem na historickou siluetu města Litoměřice. Pozemek se mírně svažuje k jihu, dopravní obsluha je možná z přilehlé komunikace ze severu parcely. Konfigurace terénu a možnost dopravní obsluhy předurčily dispoziční a hmotové řešení domu. Severně se objekt uzavírá pevnými stěnami opatřenými pouze otvory pro vstup a vjezdy do garáží.

Jižní prosklená fasáda umožňuje krásné výhledy do zahrady a dále na panorama města. Hmota domu je rozdělena do dílčích jednoduchých tvarů opatřených pultovými střechami, podlahy přízemí s různou výškovou úrovní reagují na spád okolního terénu. Obývací pokoj s vnitřním schodištěm a s patrovými ochozy je ústředním prostorem celého domu. Na něj navazují ostatní místnosti včetně krytého bazénu. v přízemí domu je Řada vstupů z jednotlivých místností do zahrady. v interiéru objektu se výrazně uplatňují šikmé roviny střech, v bazénu s viditelným krovem z lepených dřevěných nosníků.

materiálové řešení je realizováno ze stěn z keramických tvárnic Porotherm se železobetonovými stropními konstrukcemi. Plášť objektu je proveden jako sendvičová konstrukce s větranou mezerou, pohledovou vrstvu tvoří lícové zdivo klInker. veškeré výplně oken a dveří jsou realizovány v systémových hliníkových profilech.