RODINNÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM – SKOROTICE, NA SVAHULOKALITA:

Ústí nad Labem

Skorotice

FUNKCE:

Bydlení

INVESTOR:

Soukromý

REALIZACE:

2008

PROJEKT:

2007

AUTOR:

Ing. Arch. Luboš Kotiš

HIP:

Ing. Luboš Chýle

FOTOGRAFIE:

Mgr. Jan BrodskýPozemek pro stavbu je součástí rozvojové plochy ve Skoroticích. Vlastní parcela má úzký protáhlý tvar, výškově je situována pod niveletou obslužné komunikace. Poměrně rozsáhlý stavební program investora na straně jedné, a „využitelnost“ pozemku ovlivněná regulativy a ochranným pásmem zemního vedení vysokotlakého plynovodu na straně druhé. Z uvedených důvodů byla dokoupena ještě část přilehlého pozemku a stavební záměr se následně rozdělil do dvou v podstatě samostatných, ale na sebe navazujících staveb.

Vstupní a garážovací objekt je situován v přímé návaznosti na obslužnou komunikaci. Je tak držena uliční čára a odstupy od okolních domů. Na tuto hmotu navazuje vlastní rodinný dům, který tvoří dvorní křídlo těsně přiléhající k severní hranici pozemku. Půdorys se tak dostává mimo ochranné pásmo plynovodu. Část obytné zahrady je zvednuta nad rostlý terén, vlastní násyp, modelovaný v souběhu s plynovodem, tvoří obdobu ochranného valu.

Urbanistickému řešení odpovídá I protáhlá dispozice půdorysu. Ten je rozdělen na třetiny (vstupní část, šatna a pokoj pro hosty jsou odděleny obývacím pokojem od kuchyně, jídelny a venkovní terasy). Obdobným způsobem jsou odděleny dětské pokoje s vlastním zázemím od ložnice rodičů atd. Součástí obytného pokoje, který je koncipován jako dvoupodlažní prostor, je vnitřní interiérové schodiště s navazujícími galeriemi.

Dělení dispozice je propsáno do fasád domu výrazným prosklením ve střední části objektu a to na severní I a jižní straně.

Konstrukčně je dům navržen jako zděná budova s monolitickou stropní konstrukcí, s klasickým sedlovým krovem s nízkým spádem střešních rovin a s hřebenem orientovaným v podélné ose. Obvodový plášť je proveden jako sendvičová konstrukce s větranou mezerou, pohledovou vrstvu tvoří lícové zdivo klinker. Výplně oken a dveří, včetně venkovních žaluzií, jsou realizovány v systémových hliníkových profilech. Veškeré stavební detaily jsou navrženy s ohledem na minimalizaci energetické náročnosti budovy.