RODINNÝ DŮM CHUDEROVLOKALITA:

Chuderov

FUNKCE:

Rodinný dům

CHARAKTER STAVBY:

Novostavba

STUPEŇ:

Studie

PROJEKT:

2015

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

p. Tomáš Kofroň

VIZUALIZACE:

Bc. Jiří Philippe Janda