BYTOVÝ DŮM U NOVÝCH LÁZNÍLOKALITA:

Teplice

FUNKCE:

Bytový dům, Občanská vybavenost

CHARAKTER STAVBY:

Stavební úpravy stávajícího objektu, přístavba

STUPEŇ:

Studie

PROJEKT:

2015

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

SPOLUPRÁCE:

Ing. arch. Jiří Philippe Janda

p. Tomáš KofroňURBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Pozemek na rohu ulic Jankovcova a U Nových lázní je z části zastavěn původním objektem. Okolní zástavba v ulici U Nových lázní je tvořena řadovými činžovními domy a tvoří významnou část v Městské památkové zóně Teplice. Ze západní strany pozemek sousedí s garážemi, za kterými se nachází bytový dům. Objekt se otevírá do ulice U Nových lázní. Stavební úpravy objektu umožňují realizaci dostavby v ulici Jankovcova. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Navrhovaný bytový dům je řešen z části jako rekonstrukce a z části jako přístavba. Dům je čtyřpodlažní a výškové uspořádání respektuje okolní obytnou zástavbu. V rámci rekonstrukce bytového domu bylo za cíl vytvořit 3 plnohodnotné byty na podlaží. S ohledem na parametry pozemku a okolní zástavbu došlo v návrhu k vytvoření přístavby uvnitř dvoru tak, aby mohlo dojít k vytvoření plnohodnotného bytu v mezipatře domu. Přístavba zaceluje původní vestavby uvnitř dvoru a vytváří důstojný vnitroblok. Vnitřní fasáda se opírá o klasický koncept vertikálně trojosé kompozice fasády U Nových lázní za požití novotvaru oken a s opakováním materiálu z původního objektu. V původním objektu rekonstrukce respektuje výrazné architektonické prvky, které jsou pro tento dům typické, a počítá s obnovením jejich chybějících částí. V návrhu došlo k navýšení střechy a byla zřízena nová římsa, která je inspirována neuskutečněným návrhem z roku 1921 a dodává celé stavbě ucelený a dokončený výraz, zároveň tak zvyšuje tvářnost lázeňské lokality. Ve 4.NP byly vytvořeny 3 varianty rozšíření oken. 1. Varianta je inspirována návrhem z roku 1921, ve kterém jsou okna obdélníková. V 2. Variantě došlo rozšíření oken, ale byl zachován jejich tvar, který se odkazuje na návrh v roce 1882. Ve 3. Variantě nedochází k rozšíření. Barevnost fasády byla navržena ve třech variantách. Typ barevnosti řeší vystupující články tmavším odstínem než rovinná fasáda. Ve druhém barevném řešení jsou vystupující články řešeny světlejší barvou než rovinná fasáda. Ve třetím řešení je fasáda řešena monochromatickým přístupem.

PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Vstup do objektu je situován z ulice U Nových lázní. V prvním podlaží se nachází senior klub přístupný z chodby bytového domu. Za vstupem do senior klubu se nachází prostorná chodba s možností odložení oděvu. Z chodby je pak přístup do denní místnosti se stolováním, dále do čítárny, nad kterou se nachází klenba (česká placka) a vytváří tak jedinečnost prostoru. Z čítárny je přístup do odpočinkové místnosti s křížovou klenbou. V senior klubu se dále nachází dvě umývárny, sklad, WC pro ženy a WC pro muže. V přízemní části objektu se dále nachází sklepní kóje, které slouží nájemníkům. Za schodištěm bude zřízena technická místnost. Z chodby je také přístup do větrací šachty.

V bytovém domě se nachází 3 různé typy bytových jednotek s celkovým počtem dvanácti bytů. Všechny byty jsou přístupné ze společného schodiště nebo výtahu.

Jeden byt je přístupný z mezipodesty a nachází se v nově zbudované části domu, která je přistavena k původní budově. Za vstupem do bytu se nachází předsíň, z které je přístup do obytné kuchyně, ložnice, do umývárny a na WC. Byt je orientovaný na jihozápad. Součástí bytu je i balkon přístupný z obytné kuchyně a z ložnice.

Další dva byty jsou přístupné z hlavní podesty. První z nich má předsíň s možností odložení oděvu. Dále umývárnu a WC. Z předsíně je rovněž vstup do obytné kuchyně a ložnice. Byt je orientovaný na východ. Součástí bytu je i balkon přístupný z obytné kuchyně.

Třetí typ bytu je rovněž přístupný z hlavní podesty a k ní přidružené chodby. Za vstupem do bytu se nachází prostorná předsíň, jejíž součástí je i malá šatna. Obytná kuchyně přístupná z předsíně je orientovaná na severovýchod. Z předsíně je dále přístup do dětského pokoje a ložnice, které jsou orientované na sever. Byt rovněž obsahuje WC a umývárnu, která je odvětrávaná přes větrací šachtu.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Předpokládáme, že dojde k celkové opravě objektu (dodatečné hydroizolace, zateplení objektu, konstrukce stropů, podlah a celého střešního pláště. Hlavní fasády se štukovou výzdobou jsou zatepleny zevnitř, ostatní z venkovního prostředí.

Dojde k zachování všech dřevěných nosných trámů formou sanace spřažené stropní monolitické železobetonové desky. Uhnilé konce některých trámů budou sanovány ocelovými příložkami. Stropy v místě nových příček budou staticky zesíleny. Dřevěné nosné konstrukce krovu budou odstraněny. Ze strany NPÚ je podmět na použití prvků ve formě vizuálních podhledů ve 4. N.P. v obytných místnostech.