ATELIER

Ateliér KOTIŠ - architekt byl založen v roce 1992 jako architektonický a projektově inženýrský atelier. Od samého počátku nabízí veškeré služby a činnosti spojené s obory architektury, urbanizmu a územního plánování. Projektové služby a přípravné práce včetně zpracování nezbytných průzkumů nabízíme jako kompletní servis avšak diferenciovaně v závislosti na konkrétních požadavcích jednotlivých úkolů. Základní snahou je autorský a osobní přístup ke klientům, být spolehlivým partnerem soukromých i veřejných investorů.

Veškeré práce zpracováváme na počítačích v digitální podobě. Úvodní stupně jsou vyhotoveny kompletně v systému 3D grafiky za pomoci příslušných programů CAD (Allplan BIM 2011, 4D Cinema atd.). Atelier je vybaven vlastními kopírovacími a tiskovými zařízeními, která souvisejí s plánografickými službami a expedicí jednotlivých projektů a studií.

V případě výtvarných zakázek či výtvarných děl spolupracujeme s profesionálními výtvarníky. V minulosti se tak podařilo zrealizovat díla např. s akad. mal. Miroslavem Hourou, akad. mal. Jiřím Novosadem, sochařem Milanem Žofkou a v neposlední řadě s akad.mal. Vladimírem Procházkou. Pokud je nutná precizní ruční grafika, spolupracujeme s výtvarníkem Karlem Kopicem.

Mimo atelier stojí řada projektantů - specialistů, kteří jsou najímáni na konkrétní úkoly. Jejich počet a profesní struktura dostatečně pokrývá potřeby atelieru.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

  • Projektová činnost ve výstavbě.
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce.
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.
  • Velkoobchod a maloobchod.

OBCHODNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:
ING. ARCH. LUBOŠ KOTIŠ | architektonický a projektový ateliér

IČ:
402 25 313

DIČ:
CZ 5809090573

Bankovní spojení:
Komerční banka Ústí nad Labem, č. ú.: 706494011/0100

Datum založení:
1992

Oprávnění k podnikání:
registrace v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 150/1990 Sb. a § 1 zákona ČNR č. 127/1990Sb.na Okresním úřadě Ústí nad Labem, živnostenském referátu dne 3. 7. 1991 pod jednacím číslem Rg - 4274/91/Jg.