ATELIER KOTIŠ ARCHITEKT

Založen v roce 1992 jako architektonický a projektově inženýrský atelier. Působíme v celém spektru architektonické tvorby od architektury, přes urbanismus, rekonstrukce až po interiéry.

Projekty zpracováváme ve všech stupních - architektonické a objemové studie, dokumentaci ke stavebnímu, územnímu řízení a k realizaci. Nabízíme kompletní servis avšak diferenciovaně v závislosti na konkrétních požadavcích jednotlivých úkolů.

Technické zázemí a stabilní okruh spolupracovníků umožňují zpracování studií, stavebních projektů, projektů pro provedení stavby a interiéru, projednání s orgány státní správy a vykonávání odborného autorského a stavebního dozoru s vazbami na specialisty všech stavebních disciplín. Součástí projektů je zpracování počítačových 3D modelů a grafických prezentací za pomoci příslušných programů CAD (Allplan BIM 2017, 4D Cinema atd.).  Atelier je vybaven vlastními kopírovacími a tiskovými zařízeními, která souvisejí s plánografickými službami a expedicí jednotlivých projektů a studií.

V případě výtvarných zakázek či výtvarných děl spolupracujeme s profesionálními výtvarníky. V minulosti se tak podařilo zrealizovat díla např. s akad. mal. Miroslavem Hourou, akad. mal. Jiřím Novosadem, sochařem Milanem Žofkou a v neposlední řadě s akad.mal. Vladimírem Procházkou (www.glass-prochazka.cz ) Pokud je nutná precizní ruční grafika, spolupracujeme s výtvarníkem Karlem Kopicem (www.karelkopic.cz ).

Mimo atelier stojí řada projektantů - specialistů, kteří jsou najímáni na konkrétní úkoly. Jejich počet a profesní struktura dostatečně pokrývá potřeby atelieru.

Naším cílem je uskutečnění investorského záměru klienta skrze promyšlené, současné a fungující projekty. Být spolehlivým partnerem soukromých i veřejných investorů.