LOKALITA:

Ústí nad Labem

El. Krásnohorské

FUNKCE:

Bydlení

INVESTOR:

Soukromý

REALIZACE:

2009 -2013

PROJEKT:

2008

AUTOR:

Ing. arch. Luboš Kotiš

HIP:

Ing. Luboš ChýleVýrazně svažitý pozemek s jižní orientací na ústeckém Skřivánku, s nádhernými pohledy na Mariánskou skálu a přilehlé Bertino údolí. Ucelený pozemek byl rozdělen na dvě stavební parcely, oba majitelé se dohodli postupovat v přípravě výstavby domů ve shodě.

Oba domy mají shodný kompoziční a funkční princip. Garážování je umístěno na výškové Úrovni obslužné komunikace, vlastní bydlení je realizováno o patro níž a přímo navazuje na obytnou zahradu. Jedná se v podstatě o kombinaci terasového a atriového bydlení, které jsou skloubeny v jeden kompoziční a hmotový celek. Ve výsledku se podařilo vytvořit vysoký stupeň soukromí.

Konstrukčně jsou objekty navrženy obdobně (základové pasy, opěrné zdi ze ztraceného bet. bednění, žel. bet. monolitické stropní konstrukce, dřevěné trámové zastropení, dřevěné výplně oken a dveří, atd.). na fasádách se uplatňují kombinace ploch z různých materiálů (keramika, titanzinek, dříví, zateplovací systém). objekty jsou navrženy jako nízkoenergetické. zdrojem teplé vody a podlahového vytápění jsou tepelná čerpadla.